Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 03.04.2024 Мария Разкалинска Съдебен деловодител Декларация по чл. 49 от ЗПК - Мария Разкалинска от 03.04.2024-1.PDF
2 16.04.2024 Златина Костова Старши специалист счетоводител и касиер Декларация по чл. 49 от ЗПК - Златина Костова от 16.04.2024-1.PDF
3 16.04.2024 Михаела Заимова Главен счетоводител Декларация по чл. 49 от ЗПК - Михаела Заимова от 16.04.2024-1.PDF
4 23.04.2024 Лиляна Филипова Съдебен деловодител Декларация по чл. 49 от ЗПК - Лиляна Филипова от 23.04.2024-1.PDF
5 25.04.2024 Боряна Алексиева Съдебен деловодител Декларация по чл. 49 от ЗПК - Боряна Алексиева от 25.04.2024-1.PDF
6 26.04.2024 Десислава Димитрова Съдебен деловодител Декларация по чл. 49 от ЗПК - Десислава Димитрова от 26.04.2024-1.PDF
7 26.04.2024 Станка Бозукова Съдебен деловодител Декларация по чл. 49 от ЗПК - Станка Бозукова от 26.04.2024-1.PDF
8 30.04.2024 Иванка Дикмева Съдебен деловодител Декларация по чл. 49 от ЗПК - Иванка Дикмева от 30.04.2024-1.PDF
9 08.05.2024 Милена Коруева Съдебен деловодител Декларация по чл. 49 от ЗПК - Милева Коруева от 08.05.2024-1.PDF
10 09.05.2024 Магдалена Христова Съдебен деловодител Декларация по чл. 49 от ЗПК - Магдалена Христова от 09.05.2024-1.PDF
11 09.05.2024 Светла Кабова Завеждащ служба "Регистратура, Деловодство и Архив" Декларация по чл. 49 от ЗПК - Светла Кабова от 09.05.2024-1.PDF
12 10.05.2024 Владимир Бекяров Съдебен деловодител Декларация по чл. 49 от ЗПК - Владимир Бекяров от 10.05.2024-1.PDF
13 10.05.2024 Харитон Харалампиев Съдебен деловодител Декларация по чл. 49 от ЗПК - Харитон Харалампиев от 10.05.2024-1.PDF
14 14.05.2024 Иванка Димитрова Съдебен администратор Декларация по чл. 49 от ЗПК - Иванка Димитрова от 14.05.2024-1.PDF
15 14.05.2024 Румяна Димитрова Прокурорски помощник Декларация по чл. 49 от ЗПК - Румяна Димитрова от 14.05.2024-1.PDF
16 14.05.2024 Янка Шереметева Главен специалист - Човешки ресурси Декларация по чл. 49 от ЗПК - Янка Шереметева от 14.05.2024-1.PDF
17 15.05.2024 Елжана Кьорова Съдебен деловодител Декларация по чл. 49 от ЗПК - Елжана Орешкова от 15.05.2024-1.PDF
18 21.05.2024 Анжела Тенишева Съдебен деловодител Декларация по чл. 49 от ЗПК - Анжела Тенишева1.PDF
19 21.05.2024 Николина Търпанова Съдебен секретар