Районна прокуратура Кърджали следи за стриктното изпълнение на законите на територията на:

Община Кърджали - кметствата в с.Бойно, с.Глухар, с.Енчец, с.Жинзифово, с.Звезделина, с.Звиница, с.Калоянци, с.Конево, с.Костино, с.Македонци, с.Мост, с.Миладиново, с.Опълченско, с.Островица, с.Перперек, с.Рани лист, с.Резбарци, с.Сипей, с.Скалище, Солище, с.Стремци, Чилик, с.Широко поле.

Населени места в община Кърджали: с.Айрово, с.Багра, с.Бащино, с.Бели пласт, с.Бленика, с.Божак, с.Бойно, с.Болярци, с.Брош, с.Бяла поляна, с.Бялка, с.Велешани, с.Висока поляна, с.Вишеград, с.Воловарци, с.Върбенци, с.Главатарци, с.Глухар, с.Гняздово, с.Голяма бара, с.Горна крепост, с.Гъсково, с.Добриново, с.Долище, с.Долна крепост, с.Дъждино, с.Дъждовница, с.Дънгово, с.Енчец, с.Жинзифово, с.Житарник, с.Зайчино, с.Звезделина, с.Звезден, с.Звиница, с.Звъника, с.Звънче, с.Зелениково, с.Зимзелен, с.Зорница, с.Иванци, с.Илиница, с.Калинка, с.Калоянци, с.Каменарци, с.Кобиляне, с.Кокиче, с.Кокошане, с.Конево, с.Костино, с.Крайно село, с.Крин, с.Крушевска, с.Крушка, гр.Кърджали, с.Кьосево, с.Лисиците, с.Лъвово, с.Люляково, с.Майсторово, с.Македонци, с.Мартино, с.Миладиново, с.Мост, с.Мургово, с.Мъдрец, с.Невестино, с.Ненково, с.Опълченско, с.Орешница, с.Островица, с.Охлювец, с.Панчево, с.Пеньово, с.Пепелище, с.Перперек, с.Петлино, с.Повет, с.Прилепци, с.Пропаст, с.Пъдарци, с.Рани лист, с.Резбарци, с.Ридово, с.Рудина, с.Сватбаре, с.Севдалина, с.Седловина, с.Сестринско, с.Сипей, с.Скалище, с.Скална глава, с.Скърбино, с.Снежинка, с.Соколско, с.Соколяне, с.Солище, с.Срединка, с.Старо място, с.Стражевци, с.Страхил войвода, с.Стремово, с.Стремци, с.Татково, с.Тополчане, с.Три могили, с.Ходжовци, с.Царевец, с.Чеганци, с.Черешица, с.Черна скала, с.Черньовци, с.Чилик, с.Чифлик, с.Широко поле, с.Яребица, с.Ястреби

Община Черноочене - кметствата в с.Бели вир, с.Драганово, с.Железник, с.Житница, с.Габрово, с.Комунига, с.Лясково, с.Минзухар, с.Паничково, с.Свободиново.

Населени места в община Черноочене: с.Бакалите, с.Бедрово, с.Безводно, с.Бели вир, с.Беснурка, с.Божурци, с.Боровско, с.Босилица, с.Бостанци, с.Бърза река, с.Верско, с.Водач, с.Вождово, с.Войново, с.Възел, с.Габрово, с.Даскалово, с.Драганово, с.Душка, с.Дядовско, с.Железник, с.Женда, с.Житница, с.Йончово, с.Каблешково, с.Каняк, с.Комунига, с.Копитник, с.Куцово, с.Лясково, с.Минзухар, с.Мурга, с.Небеска, с.Нови пазар, с.Новоселище, с.Ночево, с.Паничково, с.Патица, с.Петелово, с.Пряпорец, с.Пчеларово, с.Русалина, с.Свободиново, с.Соколите, с.Среднево, с.Средска, с.Стражница, с.Черна нива, с.Черноочене, с.Ябълчени, с.Яворово.

Чрез Териториално отделение Ардино следи за стриктното изпълнение на законите и на територията на:

Община Ардино - кметствата в с.Бял извор, с.Жълтуша, с.Горно Прахово, с.Долно Прахово, с.Млечино, с.Падина.

Населени места в община Ардино: с.Аврамово, гр.Ардино с.Ахрянско, с.Башево, с.Бистроглед, с.Богатино, с.Боровица, с.Брезен, с.Бял извор, с.Главник, с.Голобрад, с.Горно Прахово, с.Гърбище, с.Дедино, с.Дойранци, с.Долно Прахово, с.Дядовци, с.Еньовче, с.Жълтуша, с.Искра, с.Китница, с.Кроячево, с.Латинка, с.Левци, с.Ленище, с.Любино, с.Мак, с.Млечино, с.Мусево, с.Рибарци, с.Падина, с.Паспал, с.Песнопой, с.Правдолюб,с. Родопско, с.Русалско, с.Светулка, с.Седларци, с.Синчец, с.Сполука, с.Срънско, с.Стар Читак, с.Стояново, с.Сухово, с.Теменуга, с.Търна,с. Търносливка, с.Хромица, с.Червена скала, с.Чернигово, с.Чубрика, с.Ябълковец

Чрез Териториално отделение Момчилград следи за стриктното изпълнение на законите и на територията на:

Община Момчилград - кметствата в с.Багрянка, с.Балабаново, с.Върхари, Вряло, с.Горско Дюлево, с.Груево, с.Гургулица, с.Девинци, с.Джелебско, с.Загорско, с.Звездел, с.Карамфил, с.Конче, с.Кременец, с.Лале, с.Нановица, с.Неофит Бозвели, Пиявец, с.Постник, с.Птичар, с.Садовица, с.Седларе, с.Синделци, с.Чайка, с.Равен.

Населени места в общината: с.Ауста, с.Багрянка, с.Балабаново, с.Биволяне, с.Врело, с.Върхари, с.Горско Дюлево, с.Груево, с.Гургулица, с.Девинци, с.Джелепско, с.Друмче, с.Загорско, с.Звездел, с.Каменец, с.Карамфил, с.Конче, с.Кос, с.Кременец, с.Лале, с.Летовник, с.Манчево, с.Момина сълза, гр.Момчилград, с.Нановица, с. Неофит Бозвелиево, с.Обичник, с.Пазарци, с.Пиявец, с.Плешинци, с.Постник, с.Прогрес, с.Птичар, с.Равен, с.Ралица, с.Садовица, с.Свобода, с.Седефче, с.Седлари, с.Сенце, с.Синделци, с.Соколино, с.Сярци, с.Татул, с.Чайка, с.Чобанка, с.Чомаково, с.Чуково, с.Юнаци,

Община Джебел - кметствата в с.Воденичарско, с.Великденче, с.Генерал Гешево, с.Добринци, с.Душинково, с.Жълъдово, с.Козница, с.Контил, с.Мишевско, с.Папрат, с.Плазище, с.Поточе, с. Припек, с.Ридино, с.Рогозче, с.Слънчоглед, с.Телчарка, с.Устрен, с.Църквица, с.Щерна, с.Чакалци.

Населени места в общината: с.Албанци, с.Брежана, с.Великденче, с.Воденичарско, с.Вълкович, с.Генерал Гешево, гр.Джебел, с.Добринци, с.Душинково, с.Желъдово, с.Жълти рид, с.Жълтика, с.Илийско, с.Казаците, с.Каменяне, с.Козица, с.Контил, с.Купците, с.Лебед, с.Мишевско, с.Мрежичко, с.Овчево, с.Папрат, с.Плазище, с.Подвръх, с.Полянец, с.Поточе, с.Припек, с.Ридино, с.Рогозари, с.Рогозче, с.Рът, с.Рожденско, с.Скалина, с.Слънчоглед, с.Софийци, с.Модрен, с.Сипец, с.Телчарка, с.Търновци, с.Тютюнче, с.Устрен, с.Цвятово, с.Църквица, с.Чакалци, с.Черешка, с.Щерна, с.Ямино и

Община Кирково - кметствата в с.Бенковски, с.Върбен, с.Вълчанка, с.Гривяк, с.Горно Кирково, с.Горно Къпиново, с.Горски извор, с.Делвино, с.Джерово, с.Добромирци, с.Долно Къпиново, с.Домище, с.Дрангово, с.Загорски, с.Завоя, с.Каялоба, с.Китна, с.Кърчевско, с.Кран, с.Крилатица, с.Кукуряк, с.Лозенградци, с.Малкоч, с.Медевци, с.Метличка, с.Мъглене, с.Орлица ,с.Пловка, с.Подкова, с.Пресека, с.Растник, с.Самодива, с.Самокитка, с.Старово, с.Стоманци, с.Фотиново, с.Хаджийско, с.Чичево, с.Чакаларово, с.Чорбаджийско, с.Шопци, с.Шумнатица.

Населени места в общината: с.Върбен, с.Априлци, с.Бенковски, с.Бързея, с.Брегово, с.Върли дол, с.Вълчанка, с.Горно Къпиново, с.Горски извор, с.Гривяк, с.Горно Кирково, с.Дедец, с.Делвино, с.Джерово, с.Добромирци, с.Долно Къпиново, с.Домище, с.Дрангово, с.Дружинци, с.Дрянова глава, с.Дюлица, с.Еровете, с.Завоя, с.Загорски, с.Здравчец, с.Светлен, с.Каялоба, с.Кирково, с.Китна, с.Козлево, с.Костурино, с.Кран, с.Крилатица, с.Кукуряк, с.Кърчовско, с.Кремен, с.Лозенградци, с.Малкоч, с.Медевци, с.Метличина,с. Метличка, с.Могиляне, с.Мъглене, с.Нане, с.Орлица, с.Островец, с.Пловка, с.Подкова, с.Пресека, с.Първенци, с.Първица, с.Растник, с.Самодива, с.Самокитка, с.Секирка, с.Средско, с.Старейшино, с.Старово, с.Стоманци, с.Стрижба, с.Тихомир, с.Фотиново, с.Хаджийско, с.Царино, с.Чавка, с.Чакаларово, с.Чичево, с.Чорбаджийско, с.Шипок, с.Шопци, с.Шумнатица, с.Яковица, с.Янино

Чрез Териториално отделение Крумовград следи за стриктното изпълнение на законите и на територията на:

Община Крумовград - кметствата в с.Аврен, с.Бук, с.Вранско, с.Горна Кула, с.Гулийка, с.Егрек, с.Звънарка, с.Малък Девесил, с.Полковник Желязово, с.Поточница, с.Пашинци, с.Рогач, с.Странджево

Населени места в общината: с.Аврен, с.Багрилци, с.Бараци, с.Благун, с.Бойник, с.Бряговец, с.Бук, с.Вранско, с.Голяма Чинка, с.Голям Девесил, с.Голямо Каменяне, с.Горна кула, с.Горни Юруци, с.Гривка, с.Гулийка, с.Гулия, с.Девесилица, с.Девесилово, с.Джанка, с.Доборско, с.Долна кула, с.Долни Юруци, с.Дъждовник, с.Егрек, с.Едрино, с.Звънарка, с.Зиморница, с.Златолист, с.Калайджиево, с.Каменка, с.Кандилка, с.Качулка, с.Ковил, с.Кожухарци, с.Котлари, с.Красино, гр.Крумовград, с.Къклица, с.Лещарка, с.Лимец, с.Луличка, с.Малка Чинка, с.Малко Каменяне, с.Малък Девесил, с.Метлика, с.Морянци, с.Овчари, с.Орешари, с.Падало, с.Пашинци, с.Пелин, с.Перуника, с.Подрумче, с.Полковник Желязово, с.Поточарка, с.Поточница, с.Раличево, с.Рибино, с.Рогач, с.Ручей, с.Самовила, с.Сбор, с.Синигер, с.Скалак, с.Сладкодум, с.Сливарка, с.Стари чал, с.Странджево, с.Студен кладенец, с.Сърнак, с.Тинтява, с.Токачка, с.Тополка, с.Хисар, с.Храстово, с.Чал, с.Черничево, с.Чернооки, с.Стражец.