Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 11.05.2021 Анжела Тенишева Съдебен деловодител Анжела Тенишева.pdf
2 11.05.2021 Аня Алчева Съдебен деловодител Аня Алчева.pdf
3 11.05.2021 Десислава Димитрова Съдебен деловодител Десислава Димитрова .pdf
4 11.05.2021 Елжана Кьорова Съдебен деловодител Елжана Кьорова.pdf
5 11.05.2021 Златина Костова Старши специалист счетоводител и касиер Златина Костова.pdf
6 11.05.2021 Иванка Дикмева Съдебен деловодител Иванка Дикмева.pdf
7 11.05.2021 Лиляна Филипова Съдебен деловодител Лиляна Филипова.pdf
8 11.05.2021 Мариана Бакалова Съдебен деловодител МАриана Бакалова.pdf
9 11.05.2021 Мария Разкалинска Съдебен деловодител Мария Разкалинска.pdf
10 11.05.2021 Милена Моневска Съдебен администратор Милена Моневска.pdf
11 11.05.2021 Михаела Заимова Главен счетоводител Михаела Заимова.pdf
12 11.05.2021 Николина Търпанова Съдебен секретар Николина Търпанова.pdf
13 11.05.2021 Светла Кабова Завеждащ служба "Регистратура, Деловодство и Архив" Светла Кабова.pdf
14 11.05.2021 Милена Коруева Съдебен деловодител Милена Коруева.pdf
15 11.05.2021 Станка Бозукова Съдебен деловодител Станка Бозукова.pdf
16 11.05.2021 Янка Шереметева Главен специалист - Човешки ресурси Янка Шереметева.pdf
17 17.05.2021 Харитон Харалампиев Съдебен деловодител Харитон Харалампиев встъпване.pdf