ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В РП - КЪРДЖАЛИ ЗА М.НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 2022 Г., КАКТО И ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2023 Г.

Заповед РП № 368/25.11.2022

ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА РАЙОННИЯ ПРОКУРОР,

УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД РП № 368/25.11.2022 Г. НА РП – КЪРДЖАЛИ

 

Приемни дни на административния ръководител при Районна прокуратура – Кърджали или определен от него заместник районен прокурор, всяка втора и последна сряда от месеца, като приемът на граждани ще се осъществява от 10:00 часа до 12:00 часа, в сградата находяща се в гр. Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф” № 1.

За м. Ноември и Декември 2022 г.

  1. За месец ноември 2022 г. – на 30.11.2022 г.
  2. За месец декември 2022 г. – на 14.12.2022 г. и на 21.12.2022 г.

За първото полугодие на 2023 г.

  1. За месец Януари 2023 г. - на 11.01.2023 г. и на 25.01.2023 г.
  2. За месец Февруари 2023 г. – на 08.02.2023 г. и на 22.02.2023 г.
  3. За месец Март 2023 г. – на 08.03.2023 г. и на 29.03.2023 г.
  4. За месец Април 2023 г. – на 12.04.2023 г. и на 26.04.2023 г.
  5. За месец Май 2023 г. – на 10.05.2023 г. и на 31.05.2023 г.
  6. За месец Юни 2023 г. – на 14.06.2023 г. и на 28.06.2023 г.

 

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ПРИЕМА НА ГРАЖДАНИ В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КЪРДЖАЛИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ, РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РП КЪРДЖАЛИ

Заповед РП № 350/11.11.2022 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

В изпълнение на Заповед РД-04-84/09.03.2020 г. на Главен прокурор на РБ, предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция (COVID-19), СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИЕМЪТ НА ГРАЖДАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ на Районна прокуратура – Кърджали, ДО ПОСЛЕДВАЩО НАРЕЖДАНЕ.

_______________________________________________________________________________

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

В периода от 23.12.2019 г. до 10.01.2020 г., по разпореждане на Главния прокурор на РБ, прием на граждани от Районния прокурор на РП – Кърджали няма да се осъществява.

Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА РП КЪРДЖАЛИ

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП – КЪРДЖАЛИ

гр. Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел. 0361/ 2 13 11, [email protected]
Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2020 г. Януари

02.01.2020 г.

16.01.2020 г.

Етаж III, кабинет №31

От 09.00 до 12.00 часа

От 14.00 до 16.00 часа

2020 г. Февруари

05.02.2020 г.

19.02.2020 г.

Етаж III, кабинет №31

От 09.00 до 12.00 часа

От 14.00 до 16.00 часа

2020 г. Март

04.03.2020 г.

18.03.2020 г.

Етаж III, кабинет №31

От 09.00 до 12.00 часа

От 14.00 до 16.00 часа

2020 г. Април

01.04.2020 г.

15.04.2020 г.

Етаж III, кабинет №31

От 09.00 до 12.00 часа

От 14.00 до 16.00 часа

2020 г. Май

20.05.2020 г.

Етаж III, кабинет №31

От 09.00 до 12.00 часа

От 14.00 до 16.00 часа

2020 г. Юни

03.06.2020 г.

17.06.2020 г.

Етаж III, кабинет №31

От 09.00 до 12.00 часа

От 14.00 до 16.00 часа

 

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

           В периода на предстоящите официални и празнични дни, считано от 30.04.2019 г. до 10.05.2019 г., по разпореждане на главния прокурор, прием на граждани няма да се осъществява.
           Това не препятства възможността за депозиране на жалби и сигнали в прокуратурата.

24.04.2019 г.

 

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕН ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ С ПРИЕМНИТЕ ДНИ И ЧАСОВЕ НА АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА АП ПЛОВДИВ

 

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ
ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА АП-ПЛОВДИВ
В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2019 януари 17.01.2019 ОП ПАЗАРДЖИК
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Пазарджик
адрес: гр.Пазарджик, ул."Хан Крум" № 3, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 януари 31.01.2019 ОП ПЛОВДИВ
ЕТАЖ 7
В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив
от 09.00 ч.
до 12.00 ч.
и
от 13.00 ч.
до 16.00 ч.
2019 февруари 07.02.2019 ОП ХАСКОВО
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Хасково
адрес: гр.Хасково, бул."България" №144, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 февруари 13.02.2019 ОП СТАРА ЗАГОРА
В кабинета на Административния ръководител -  Окръжен прокурор на ОП Стара Загора
адрес: гр.Стара Загора, ул."Методи Кусев" №33, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 март 15.03.2019 ОП КЪРДЖАЛИ
В кабинета на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП Кърджали,
адрес: гр.Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 март 22.03.2019 ОП СМОЛЯН
В кабинета на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП Смолян
адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 април 18.04.2019 ОП ПАЗАРДЖИК
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Пазарджик
адрес: гр.Пазарджик, ул.иХан Крум" № 3, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 април 25.04.2019 ОП ПЛОВДИВ
ЕТАЖ 7
В кабинета на Административния ръководител - Апелативен прокурор на АП Пловдив
от 09.00 ч.
до 12.00 ч.
и
от 13.00 ч.
до 16.00 ч.
2019 май 09.05.2019 ОП ХАСКОВО
В кабинета на Административния ръководител - Окръжен прокурор на ОП Хасково
адрес: гр.Хасково, бул."България" №144, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 май 16.05.2019 ОП СТАРА ЗАГОРА
В кабинета на Административния ръководител -  Окръжен прокурор на ОП Стара Загора
адрес: гр.Стара Загора, ул."Методи Кусев" №33, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 юни 07.06.2019 ОП КЪРДЖАЛИ
В кабинета на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП Кърджали,
адрес: гр.Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.
2019 юни 21.06.2019 ОП СМОЛЯН
В кабинета на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП Смолян
адрес: гр.Смолян, бул."България" № 16, етаж 3
от 13.00 ч.
до 15.00 ч.

Изтегли документа

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ
 ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-КЪРДЖАЛИ
В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ
Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2019 януари 16.01.2019 г. в кабинета на  административния  ръководител на РП  Кърджали от 14:00 до 17:00 ч.
2019 януари 23.01.2019 г. в кабинета на  административния  ръководител на РП  Крумовград от 10:00 до 12:00ч.
2019 януари 23.01.2019 г. в кабинета на административния  ръководител на РП  Момчилград от 14:00 до 17:00 ч.
2019 март 13.03.2019 г. в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали от 14:00 до 17:00 ч.
2019 март 20.03.2019 г. в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград от 10:00 до 12:00ч.
2019 март 20.03.2019 г. в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград от 14:00 до 17:00 ч.
2019 май 15.05.2019 г. в кабинета на административния ръководител на РП Кърджали от 14:00 до 17:00 ч.
2019 май 22.05.2019 г. в кабинета на административния ръководител на РП Крумовград от 10:00 до 12:00 ч.
2019 май 22.05.2019 г. в кабинета на административния ръководител на РП Момчилград от 14:00 до 17:00 ч.

Изтегли документа

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА РП КЪРДЖАЛИ

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА РП – КЪРДЖАЛИ


гр. Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, тел. 0361/ 2 13 11, [email protected]
Година Месец Дата Място на приема Приемно време
2019 г. януари 02.01.2019 г.
23.01.2019 г.
Етаж III, кабинет № 31 От 09.00 до 12.00 часа
От 14.00 до 16.00 часа
2019 г. февруари 06.02.2019 г.
20.02.2019 г.
Етаж III, кабинет № 32 От 09.00 до 12.00 часа
От 14.00 до 16.00 часа
2019 г. март 06.03.2019 г.
20.03.2019 г.
Етаж III, кабинет № 33 От 09.00 до 12.00 часа
От 14.00 до 16.00 часа
2019 г. април 03.04.2019 г.
17.04.2019 г.
Етаж III, кабинет № 34 От 09.00 до 12.00 часа
От 14.00 до 16.00 часа
2019 г. май 15.05.2019 г. Етаж III, кабинет № 35 От 09.00 до 12.00 часа
От 14.00 до 16.00 часа
2019 г. юни 05.06.2019 г.
19.06.2019 г.
Етаж III, кабинет № 36 От 09.00 до 12.00 часа
От 14.00 до 16.00 часа

Изтегли документа