16 Януари 2015 г.

Доставка на почистващи и хигиенни материали

Сподели

Доставка на почистващи и хигиенни материали за нуждите на Апелативна прокуратура – София, Окръжна прокуратура – София, Районна прокуратура – Ботевград, Районна прокуратура – Елин Пелин, Районна прокуратура – Етрополе, Районна прокуратура – Ихтиман, Районна прокуратура – Костинброд, Районна прокуратура – Пирдоп, Районна прокуратура – Самоков, Районна прокуратура – Своге, Районна прокуратура – Сливница, Военно – апелативна прокуратура и Военно – окръжна прокуратура - София, по спецификация

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка