ДЕЖУРНИ ПРОКУРОРИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОНА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ 2024