Прокуратура

В района на Окръжна прокуратура София влизат девет Районни прокуратири - Ботевград, Етрополе, Елин Пелин, Ихтиман, Костинброд, Пирдоп, Самоков, Своге, Сливница, както и Окръжния следствен отдел към ОП София.