В района на Окръжна прокуратура София влизат четири Районни прокуратири:

РП Ботевград с ТО-Етрополе,

РП Елин Пелин с ТО-Пирдоп,

РП Костинброд с ТО-Своге и ТО-Сливница,

РП Самоков с ТО- Ихтиман,

както и Окръжния следствен отдел към ОП София.