Информационен център за работа с граждани

1000 София, ул. "Съборна" №7 ет. 5 и ет. 6 тел. адм. секретар: 02/800 5800 тел. деловодство: 02/800 5834 тел. деловодство: 02/800 5833 тел. деловодство: 02/800 5832 тел. деловодство: 02/800 5843

Говорител: Заместник Окръжен Прокурор Христина Гугуманова

Окръжен следствен отдел към ОП София

1309 София, ул." М-р Векилски" №2 тел.: 02/9826 146 факс: 02/9826 122 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.