20 Март 2023 г.

ОТЧЕТЕН Д О К Л А Д РЕЗЮМЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

26 Април 2022 г.

ОТЧЕТЕН Д О К Л А Д РЕЗЮМЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

25 Март 2021 г.

ОТЧЕТЕН Д О К Л А Д РЕЗЮМЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

13 Февруари 2020 г.

Годишен доклад за дейността на Окръжна прокуратура - София през 2019 г.

10 Април 2019 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СОФИЯ 2018Г.

11 Февруари 2019 г.

Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд в Окръжна прокуратура София и Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура София.

6 Март 2018 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СОФИЯ 2017 Г.

9 Март 2017 г.

Годишен доклад за дейността на Окръжна прокуратура - София през 2016 г.

11 Април 2016 г.

Годишен доклад за дейността на Окръжна прокуратура - София през 2015 г.

5 Март 2015 г.

Годишен доклад за дейността на Окръжна прокуратура - София през 2014 г.