25 Март 2021 г.

ОТЧЕТЕН Д О К Л А Д РЕЗЮМЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Сподели

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОКУРАТУРАТА И НА РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ