Наталия Димитрова Николова-Бончева

Дата и място на раждане: 30.01.1976 г., гр. Етрополе
Образование: 1993 г. - 1999 г. ЮЗУ „Неофит Рилски” – Право

Трудов стаж: 

в орган на съдебната власт

 • от 24.03.2014 г.  – Административен ръководител – окръжен прокурор на ОП София
 • 15.05.2012 г.- 24.03.2014 г. – Прокурор в Окръжна прокуратура София
 • 01.03.2006 г. - 15.05.2012 г. –  Прокурор в РП Ботевград
 • 25.11.2008 г. - 15.05.2012 г. – Прокурор, командирован в ОП София
 • 17.07.2000 г. - 01.03.2006 г. – Следовател в Софийски окръжен следствен отдел - териториално отделение - Ботевград

Окръжният прокурор приема граждани всеки последен петък на месеца от 09.00 до 12.00 часа в сградата на прокуратурата на адрес: гр. София, ул "Съборна" №7,  стая 506, след записване на телефон 02/8005 801.

Заместници на окръжния прокурор

 

Радка Симеонова Цекова

Дата и място на раждане: 08.11.1970 г., гр. Ботевград, обл. Софийска
Образование: 1992 – 1998 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски” гр. София - Право

Трудов стаж:

в орган на съдебната власт

 • от 16.04.2020  г. – Заместник административен ръководител – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура София
 • 05.12.2017 г. - 16.04.2020 г. – Заместник районен прокурор в РП Ботевград
 • 20.07.2017 г. - 05.12.2017 г. – Прокурор в РП Ботевград
 • 12.11.2013 г. - 20.07.2017 г. – Командирована в ОП София
 • 23.05.2013 г. - 12.11.2013 г. – Прокурор в РП Ботевград
 • 14.11.2011 г. - 23.05.2013 г. – Командирована в ОП София
 • 03.04.2006 г. - 14.11.2011 г. – Прокурор в РП Ботевград
 • 12.07.1999 г. - 01.04.2006 г. – Следовател в СОСлС - ТО Ботевград
 

Борислава Иванова Барболова

Дата и място на раждане: 12.05.1974 г., гр. Ямбол

Образование: 1998г. УНСС - право

Трудов стаж: 

в орган на съдебната власт

 • от 26.05.2022 г. – Заместник административен ръководител – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура София
 • 10.05.2021 г. - 25.05.2022 - Прокурор в ОП София
 • 19.04.2021 г. - 09.05.2021 г. – Прокурор в РП Своге
 • 21.07.2020г. - 19.04.2021 г. – И.Ф. Районен прокурор в РП Своге
 • 18.03.2010г. - 21.07.2020 г. – Районен прокурор в РП Своге
 • 01.04.2007г. - 18.03.2010 г. – Заместник районен прокурор в РП Своге
 • 01.02.2006 г. - 01.04.2007 г. – Прокурор в РП Своге
 • 20.04.1999 г. - 01.02.2006 г. – Следовател в ТО Своге

 Николай Йорданов Попов

Дата и място на раждане: 12.05.1977 г., гр. София
Образование: 2004г. СУ "Св. Климент Охридски" - Право

Трудов стаж: 

в орган на съдебната власт

 • от 26.05.2022  г. – Заместник административен ръководител – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура София
 • 17.03.2022 г. - 17.03.2022 г. – Прокурор в Специализирана прокуратура
 • 03.02.2020 г. - 17.03.2022 г. – Прокурор в Софийска районна прокуратура, командирован в Специализирана прокуратура
 • 18.10.2017 г. - 03.02.2020 г. – Прокурор в Софийска районна прокуратура
 •  20.04.2017г. - 18.10.2017 г. – Заместник на административен ръководител - заместник районен прокурор в Софийска районна прокуратура
 • 18.01.2017 г. - 20.04.2017 г. – Заместник на административен ръководител - заместник районен прокурор в Софийска районна прокуратура, командирован в Софийска градска прокуратура
 • 08.07.2013 г. - 18.01.2017 г. – Заместник на административен ръководител - заместник районен прокурор в Софийска районна прокуратура
 • 15.03.2010 г. - 08.07.2013 г. – прокурор в Софийска районна прокуратура
 • 13.03.2007 г. - 15.03.2010 г. - младши прокурор в Софийска районна прокуратура