Окръжен прокурор

Наталия Димитрова Николова-Бончева

Дата и място на раждане: 30.01.1976 г., гр. Етрополе
Образование: 1993 г. - 1999 г. ЮЗУ „Неофит Рилски” – Право

Трудов стаж: 

в орган на съдебната власт

 • от 24.03.2014 г.  – Административен ръководител – окръжен прокурор на ОП София
 • 15.05.2012 г.- 24.03.2014 г. – Прокурор в Окръжна прокуратура София
 • 01.03.2006 г. - 15.05.2012 г. –  Прокурор в РП Ботевград
 • 25.11.2008 г. - 15.05.2012 г. – Прокурор, командирован в ОП София
 • 17.07.2000 г. - 01.03.2006 г. – Следовател в Софийски окръжен следствен отдел - териториално отделение - Ботевград

Окръжният прокурор приема граждани всеки последен петък на месеца от 09.00 до 12.00 часа в сградата на прокуратурата на адрес: гр. София, ул "Съборна" №7,  стая 506, след записване на телефон 02/8005 801.

Заместници на окръжния прокурор

Нина Иванова Панчева

Дата и място на раждане: 06.09.1973 г., гр. Етрополе, обл. Софийска
Образование: 1992 – 1998 г. Нов Български университет - Право

Трудов стаж: 

в орган на съдебната власт

 • от 15.05.2014 г. – Заместник административен ръководител – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура София
 • 07.04.2010 г. - 15.05.2014 г. – Прокурор в Окръжна прокуратура София
 • 02.04.2007 г. - 07.04.2010 г. – Командирована в ОП София
 • 06.12.2001 г. - 07.04.2010 г. – Прокурор в РП Пирдоп
 • 06.06.2001 г. - 06.12.2001 г. – Мл. прокурор в РП Пирдоп
 • 01.12.2000 г. - 06.06.2001 г. – Мл. прокурор в РП Луковит
 • 06.12.1999 г. - 01.12.2000 г. – Мл. прокурор в ОП Ловеч

Радка Симеонова Цекова

Дата и място на раждане: 08.11.1970 г., гр. Ботевград, обл. Софийска
Образование: 1992 – 1998 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски” гр. София - Право

Трудов стаж:

в орган на съдебната власт

 • от 16.04.2020  г. – Заместник административен ръководител – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура София
 • 05.12.2017 г. - 16.04.2020 г. – Заместник районен прокурор в РП Ботевград
 • 20.07.2017 г. - 05.12.2017 г. – Прокурор в РП Ботевград
 • 12.11.2013 г. - 20.07.2017 г. – Командирована в ОП София
 • 23.05.2013 г. - 12.11.2013 г. – Прокурор в РП Ботевград
 • 14.11.2011 г. - 23.05.2013 г. – Командирована в ОП София
 • 03.04.2006 г. - 14.11.2011 г. – Прокурор в РП Ботевград
 • 12.07.1999 г. - 01.04.2006 г. – Следовател в СОСлС - ТО Ботевград