Графици за прием на граждани

23 Февруари 2024 г.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР НА ОП СОФИЯ ЗА ПЪРВОТО ...

23 Февруари 2024 г.

ГРАФИК ЗА ИЗНЕСЕНИЯ ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР НА ОП СОФИЯ З...

12 Септември 2023 г.

Изменение на графика за прием на граждани от Окръжния Прокурор в изнесени приемни

27 Юли 2023 г.

График за изнесения прием на граждани от Окръжния прокурор на ОП София за второто шестмесечие на 2023г.

25 Януари 2023 г.

График за прием на граждани от Окръжния прокурор за първото шестмесечие на 2023 г.

24 Януари 2023 г.

График за изнесения прием на граждани от Окръжния прокурор на ОП София за първото шестмесечие на 2023г.