26 Април 2022 г.

ОТЧЕТЕН Д О К Л А Д РЕЗЮМЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Сподели

ОТЧЕТЕН Д О К Л А Д РЕЗЮМЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СОФИЙСКА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.