25 Февруари 2014 г.

Прекратяване процедурата за възлагане на обществена поръчка за извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура - Елин Пелин

Сподели

Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че е публикувано решение за прекратяване процедурата за възлагане на обществена поръчка за извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура - гр. Елин Пелин.

Решение