15 Януари 2014 г.

Обществена поръчка с предмет: "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура - Елин Пелин"

Сподели

Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна след регистрация на e-mail: [email protected]. За да получите достъп до документацията за участие, моля изпратете пълни данни на фирмата, лице за контакт, телефонен номер, e-mail и факс.
За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. (0725) 66670 или (0725) 66671, или на e-mail: [email protected]

Решение

Обявление