Заповед № РД-04-35 от 02.04.2024 г. за приемане на вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ОП Смолян.

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Окръжна прокуратура гр. Смолян приети със Заповед № РД-04-35 от 02.04.2024 г.

 

ОТМЕНЕНИ:


Заповед № РД-04-72 от 25.05.2023 г. за приемане на вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ОП Смолян

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Окръжна прокуратура гр. Смолян приети със Заповед № РД-04-72 от 25.05.2023 г.

Заповед № РД-04-102 от 19.11.2019 г. за промяна на вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ОП Смолян

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Окръжна прокуратура гр. Смолян приети със Заповед № РД-04-102 от 19.11.2019 г.

Заповед №РД-04-14-06.02.2019 г. за изменение на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществени поръчки в Окръжна прокуратура Смолян.

Заповед за изменение на Вътрешните правила за управление на цикъла на обществени поръчки в Окръжна прокуратура Смолян приети със Заповед № РП-04-49/15.06.2016 г. на Окръжен прокурор гр. Смолян

Заповед за изменение на вътрешните правила за реда и организацията на възлагането на обществени поръчки по ЗОП в ОП Смолян (отменена)

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки по ЗОП в ОП Смолян, приети със Заповед № РД-04-70 от 31.07.2015 г. (отменени)

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в ОП Смолян.

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ОП Смолян приети със Заповед № РД-04-49 от 15.06.2016 г.