Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1/2021 от 05.03.2021 г. 05.03.2021 Роза Лалева Старши специалист - счетоводител и касиер Декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ - Роза Лалева.pdf
2/2021 от 17.03.2021 г. 22.03.2021 Венета Георгиева Домакин Декларация по чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ-Венета_Георгиева.pdf
3/2021 от 02.11.2021 г. 03.11.2021 Мая Харачарова Съдебен деловодител Декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ-Мая_Харачарова.pdf
4/2021 от 14.12.2021 г. 14.12.2021 Боряна Баева Главен специалист - административна дейност Декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ - Боряна Баева.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 от 6.04.2021 г. 06.04.2021 Роза Лалева Старши специалист - счетоводител и касиер Роза Лалева Декларация чл.35, ал.1, т.2.pdf
2 от 06.12.2021 г. 06.12.2021 Мая Харачарова Съдебен деловодител Мая_Харачарова-чл.35 ал.1 т.2.pdf