2022 година

Окръжна прокуратура - Смолян

Регистър на декларациите за промяна на декларираните за имуществени интереси чл. 35, ал. 1, т.4. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 от 07.01.2022 г 07.01.2022 Николай Гогов Системен администратор НИКОЛАЙ_ГОГОВ-202201070901-ZPKONPI_D35A1T4.pdf