Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 22.06.2018 Величка Пичурова Старши специалист - счетоводител и касиер Величка_Пичурова.pdf
2 22.06.2018 Любка Бечева Съдебен деловодител Любка_Бечева.pdf
3 22.06.2018 Добринка Шупева Съдебен администратор Добринка_Шупева.pdf
4 25.06.2018 Венка Тодорова Съдебен деловодител Венка_Тодорова.pdf
5 25.06.2018 Елмира Чолакова Служител по сигурността на информацията Елмира_Чолакова.pdf
6 25.06.2018 Николай Гогов Системен администратор Николай_Гогов.pdf
7 25.06.2018 Кристина Кисьова Съдебен деловодител Кристина_Кисьова.pdf
8 25.06.2018 Райко Братованов Прокурорски помощник Райко_Братованов.pdf
9 25.06.2018 Димитър Димитров Домакин Димитър_Димитров.pdf
10 25.06.2018 Таня Шопова Завеждащ служба "Деловодство" Таня_Шопова.pdf
11 25.06.2018 Невена Николова Съдебен архивар Невена_Николова.pdf
12 25.06.2018 Добринка Чернева Главен счетоводител Добринка_Чернева.pdf
13 25.06.2018 Румен Кисимов Шофьор-призовкар Румен_Кисимов.pdf
14 25.06.2018 Атанас Тодоров Шофьор-призовкар Атанас_Тодоров.pdf
15 26.06.2018 Димитър Кисьов Завеждащ служба "Регистратура и деловодство" Димитър_Кисьов.pdf
16 26.06.2018 Стефка Найденова Чистач Стефка_Найденова.pdf
17 27.06.2018 Анна Костадинова Административен секретар Анна_Костадинова.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 28.05.2018 Добринка Чернева Главен счетоводител Добринка_Чернева-201805281125-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
2 29.05.2018 Кристина Кисьова Съдебен деловодител Кристина_Кисьова-201805291242-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
3 29.05.2018 Николай Гогов Системен администратор Николай_Гогов-201805291057-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
4 30.05.2018 Райко Братованов Прокурорски помощник Райко_Братованов-201805300959-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
5 30.05.2018 Венка Тодорова Съдебен деловодител Венка_Тодорова-201805301333-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
6 30.05.2018 Таня Шопова Завеждащ служба "Деловодство" Таня_Шопова-201805210924-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
7 30.05.2018 Невена Николова Съдебен архивар Невена_Николова-201805291024-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
8 30.05.2018 Димитър Димитров Домакин Димитър_Димитров-201805301423-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
9 30.05.2018 Димитър Кисьов Завеждащ служба "Регистратура и деловодство" Димитър_Кисьов-201805291236-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
10 31.05.2018 Елмира Чолакова Служител по сигурността на информацията Елмира_Чолакова-201805311335-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
11 31.05.2018 Любка Бечева Съдебен деловодител Любка_Костадинова_Бечева-201805310921-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
12 06.06.2018 Анна Костадинова Административен секретар Анна_Костадинова-201806061140-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
13 07.06.2018 Добринка Шупева Съдебен администратор Добринка_Шупева-201806071613-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
14 10.07.2018 Николай Гогов Системен администратор Николай_Гогов-201808061524-ZPKONPI_D35A1T4.pdf
15 27.08.2018 Величка Пичурова Старши специалист - счетоводител и касиер Величка_Пичурова-201809110833-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf