Прокуратура

Окръжна прокуратура - гр. Смолян включва Окръжен следствен отдел към ОП Смолян и Районна прокуратура Смолян.