Прокуратура

Окръжна прокуратура - гр. Смолян включва Окръжен следствен отдел към ОП Смолян, и 3 районни прокуратури.