2020 година

Окръжна прокуратура - Смолян

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 20.01.2020 Даниела Цветкова Чистач Даниела_Цветкова_20022020_ZPKONPI_D35AT1.pdf
2 15.09.2020 Боряна Баева Главен специалист - административна дейност Боряна_Баева.pdf

Окръжна прокуратура - Смолян

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
О-1 29.12.2020 Анна Костадинова Административен секретар АННА_КОСТАДИНОВА_КОСТАДИНОВА-202012221527-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf
1 12.10.2020 Боряна Баева Главен специалист - административна дейност Боряна_Кънчева_Баева-202010121342-ZPKONPI_D35A1T2-2.pdf