Прием на граждани

График за прием от Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Смолян за първото шестмесечие на 2020 г.

ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-СМОЛЯН

Адрес: гр. Смолян, Бул.България №16, тел. 0301/67001, е-mail: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2020 г.

Януари

15.01.2020 г.

22.01.2020 г.
29.01.2020 г.

В периода от 23.12.2019 г. до 10.01.2019 г. прием на граждани няма да се осъществява, като в същия период не се възпрепятства възможността за депозиране на жалби и сигнали на граждани

ОП Смолян

Бул.“България“ №16, ет. 3

Кабинета на Адм.ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

2020 г.

Февруари

05.02.2020 г.

12.02.2020 г.

19.02.2020 г.
26.02.2020 г.

ОП Смолян

Бул.“България“ №16, ет. 3

Кабинета на Адм.ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

2020 г.

Март

04.03.2020 г.

11.03.2020 г.

18.03.2020 г.
25.03.2020 г.

ОП Смолян

Бул.“България“ №16, ет. 3

Кабинета на Адм.ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

2020 г.

Април

01.04.2020 г.

08.04.2020 г.

15.04.2020 г.

22.04.2020 г.
29.04.2020 г.

ОП Смолян

Бул.“България“ №16, ет. 3

Кабинета на Адм.ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

2020 г.

Май

13.05.2020 г.

20.05.2020 г.
27.05.2020 г.

ОП Смолян

Бул.“България“ №16, ет. 3

Кабинета на Адм.ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

2020 г.

Юни

03.06.2020 г.

10.062020 г.

17.06.2020 г.
24.06.2020 г.

ОП Смолян

Бул.“България“ №16, ет. 3

Кабинета на Адм.ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ ПРОКУРОР,
РЪКОВОДИТЕЛ  НА ОП-СМОЛЯН В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Година

Месец Дата Място на приема Приемно време

2020 г.

Март

РП Смолян

Бул.“България“ №16, ет. 3
Кабинета на Адм.ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.
2020 г. Април

РП Девин

ул.“Ал.Костов“ №8, ет.2
Кабинета на Адм.ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.
2020 г. Май

РП Златоград

ул.“България“ №120, ет.3
Кабинета на Адм.ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

Предварителни заявки на граждани за прием могат да постъпват
в Окръжна прокуратура гр.Смолян на телефон 0301/67001 и електронен адрес [email protected]

График за прием от Административния ръководител на Апелативна прокуратура гр. Пловдив в изнесена приемна в гр.Смолян за първото шестмесечие на 2020 г.

ГРАФИК
ЗА ИЗНЕСЕНИЯ  ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АПЕЛАТИВНИЯ ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ  НА АП-ПЛОВДИВ В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. СМОЛЯН

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2020 г.

Април

10.04.2019 г.

ОП Смолян

Бул.“България“ №16, ет.3

Кабинета на Адм.ръководител

13.00 ч. – 15.00 ч.

Предварителни заявки на граждани за изнесения прием могат да постъпват
в Апелативна прокуратура гр. Пловдив на телефонен номер 032/600401 и ел.поща [email protected]
и в Окръжна прокуратура Смолян на телефон 0301/67001 и ел.поща [email protected]