Прием на граждани

График за прием на граждани от Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Смолян за второто шестмесечие на 2023 г.

Адрес: гр. Смолян, Бул.България №16, тел. 0301/67002, е-mail: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2023 г.

юли

05.07.2023 г.
19.07.2023 г.

ОП Смолян
Бул.“България“ №16,  ет. 3
Кабинета на Адм.ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

2023 г.

август

09.08.2023 г.
23.08.2023 г.

ОП Смолян
Бул.“България“ №16,  ет. 3
Кабинета на Адм.ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

2023 г.

септември

07.09.2023 г.
20.09.2023 г.

ОП Смолян
Бул.“България“ №16,  ет. 3
Кабинета на Адм.ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

2023 г.

октомври

04.10.2023 г.
18.10.2023 г.

ОП Смолян
Бул.“България“ №16,  ет. 3
Кабинета на Адм.ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

2023 г.

ноември

08.11..2023 г.
22.11.2023 г.

ОП Смолян
Бул.“България“ №16,  ет. 3
Кабинета на Адм.ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

2023 г.

декември

06.12.2023 г.
20.12.2023 г.

ОП Смолян
Бул.“България“ №16,  ет. 3
Кабинета на Адм.ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

 Предварителни заявки на граждани за прием могат да постъпват
в Окръжна прокуратура гр. Смолян на телефон 0301/67001 и електронен адрес [email protected]

 

График за изнесения прием на граждани от апелативния прокурор, ръководител на АП - Пловдив в Окръжна прокуратура гр. Смолян за второто шестмесечие на 2023 г.

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2023 г. 

октомври

18.10.2023 г.

ОП Смолян

Бул.“България“ №16, ет.3

Кабинета на Адм.ръководител

13.00 ч. – 15.00 ч.

Предварителни заявки на граждани за изнесения прием могат да постъпват в Апелативна прокуратура гр. Пловдив на телефонен номер 032/600401 и ел. поща [email protected] и в Окръжна прокуратура Смолян на телефон 0301/67002 и ел. поща [email protected]