График за прием на граждани от Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Смолян за първото шестмесечие на 2024 г.

Адрес: гр. Смолян, Бул.България №16, тел. 0301/67002, е-mail: [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2024 г.

януари

10.01.2024 г.
24.01.2024 г.

ОП Смолян
бул. “България“ №16,  ет. 3
Кабинета на Адм. ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

2024 г.

февруари

08.02.2024 г.
22.04.2024 г.

ОП Смолян
бул. “България“ №16,  ет. 3
Кабинета на Адм. ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

2024 г.

март

06.03.2024 г.
20.03.2024 г.

ОП Смолян
бул. “България“ №16,  ет. 3
Кабинета на Адм. ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

2024 г.

април

03.04.2024 г.
17.04.2024 г.

ОП Смолян
бул. “България“ №16,  ет. 3
Кабинета на Адм. ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

2024 г.

май

08.05.2024 г.
22.05.2024 г.

ОП Смолян
бул. “България“ №16,  ет. 3
Кабинета на Адм. ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

2024 г.

юни

05.06.2024 г.
19.06.2024 г.

ОП Смолян
бул. “България“ №16,  ет. 3
Кабинета на Адм. ръководител

14.00 ч. – 16.00 ч.

 Предварителни заявки на граждани за прием могат да постъпват
в Окръжна прокуратура гр. Смолян на телефон 0301/67001 и електронен адрес [email protected]

 

График за изнесения прием на граждани от Апелативния прокурор, административен ръководител на АП-Пловдив в Oкръжна прокуратура гр. Смолян

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2024 г. 

април

17.04.2024 г.

ОП Смолян
бул.“България“ №16, ет. 3
Кабинета на Адм. ръководител

13.00 ч. – 15.00 ч.

Предварителни заявки на граждани за изнесения прием могат да постъпват
в Апелативна прокуратура гр. Пловдив на телефонен номер 032/600401 и ел.поща [email protected]
и в Окръжна прокуратура Смолян на телефон 0301/67001 и ел.поща [email protected]