Достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация може да попълните по образец и да изпратите на адреса на Окръжна прокуратура гр.Смолян:

4700 Смолян, бул. "България" №16, Съдебна палата, Окръжна прокуратура-Смолян, етаж 3, Деловодство

тел.: 0301/67002, email: [email protected]

В електронното си съобщение до прокуратурата трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.

Вътрешни правила за реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор в Прокуратурата на Република България

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация