29 Април 2021 г.

Изразено мълчаливо несъгласие от прокурори, следователи и служители от Смолян.

Сподели

На 29.04.2021 г. ,от 11.00 ч., пред Съдебната палата в гр. Смолян, прокурори, следователи и съдебните служители от Окръжна прокуратура Смолян, Окръжен следствен отдел при ОП-Смолян и Районна прокуратура Смолян изразиха мълчаливо несъгласие с опитите за нарушаване на основни конституционни принципи на правовата държава, в частност принципа за разделение на властите.