13 Юли 2020 г.

ДЕКЛАРАЦИИ НА ПРОКУРОРИТЕ И СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СМОЛЯН

Сподели

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ И СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СМОЛЯН

Прокурорите и съдебните служители от Районна прокуратура Смолян с настоящата декларация изразяваме позицията си за еднакво прилагане и налагане върховенството на Закона във всички случаи, независимо от длъжностното качество на лицата, спрямо които се прилага. Остро и категорично възразяваме срещу опитите Прокуратурата да бъде намесена в политически борби, скандали и противопоставяния.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ И СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СМОЛЯН

Прокурорите и съдебните служители от Районна прокуратура Смолян с настоящата декларация изразяваме позицията си за еднакво прилагане и налагане върховенството на Закона във всички случаи, независимо от длъжностното качество на лицата, спрямо които се прилага. Остро и категорично възразяваме срещу опитите Прокуратурата да бъде намесена в политически борби, скандали и противопоставяния.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ И СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ДЕВИН

С настоящата декларация заявяваме, че изцяло подкрепяме позицията и становището на Асоциацията на прокурорите в България  срещу „натиска и желанието“ прокуратурата да бъде поставена под контрол, намесена в политически борби, скандали и противопоставяния.
Съгласно Конституцията на Република България прокуратурата е неделима част от съдебната власт и указването на какъвто и да е нерегламентиран натиск и влияние върху нея би довело до отслабването и, което от своя страна би довело до неефективното упражняване на конституционно уредените и правомощия. 
Призоваваме институциите в страната и политическите субекти към поведение, което да не създава разделение и излишно напрежение сред българските граждани. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ И СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЗЛАТОГРАД

С настоящата декларация изразяваме позицията си за зачитане на правовия ред в страната, за налагане върховенството на закона и за еднаквото му прилагане във всички случаи, независимо от длъжностното качество на лицата, спрямо които се прилага.