9 Май 2022 г.

На 12.05.2022г. от 13,00ч. до 17,00ч. поради спирането на ел. захранването няма да е възможно извършването на ел.справки и услуги

Сподели

Във връзка с писмо изх. № 25692/03.05.2022 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД и писмо изх. № РД-10-1209/05.05.2022 г. на ОС-Сливен, Ви уведомявам, че поради извършване на строително-монтажни дейности, за времето от 13,00 ч. до 17,00 ч. на 12.05.2022 г., ел. захранването в Съдебна палата гр. Сливен ще бъде преустановено!

В тази връзка няма да е възможно извършването на електронни справки и услуги !!!