17 Март 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с епидемиологичната обстановка, относно реда на приемане и предаване на документи

Сподели

Уважаеми граждани,

Във връзка с предприетите мерки за предпазване от заболявания и вирусни инфекции

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,

че подаването на документи-жалби, сигнали и т.н. следва да се извършва само по пощата и по електронен път.

Приемане на кореспонденция и пощенски пратки от куриери на пощенски служби, получаване и подаване на удостоверения за наличие/липса на обвинения по неприключени наказателни производства ще се извършва на входа на Съдебна палата от служител на Окръжна прокуратура Сливен.

Справки по преписки и дела, наблюдавани от Окръжна прокуратура Сливен ще се извършват само на телефон: 044/619900, 619911 или по електронен път на e_mail: [email protected]