Пловдивски следовател участва в международен форум за противодействие на трансграничната организирана престъпност в гр. Брюксел, Белгия

18 Март 2024 г.

Следовател Радостина Цанева от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Пловдив участва в  23-я Международен форум за прокурори, посветен на противодействието с  трансграничната организирана престъпност, който се проведе в гр. Брюксел, Белгия, през месец март 2024 г. Събитието се организира от DG NEAR - TAIEX на Европейската комисия, в сътрудничество с Евроджъст и Европейската прокуратура.  На форума присъстваха прокурори и съдии от 7 държави от ЕС и от други 18 държави.

Магистратите имаха възможност да обменят опит и добри практики в международното съдебно сътрудничество чрез конкретни казуси, фиксирани върху трафика на хора и на стоки.Лектори бяха  прокурори, съдии и експерти от Европейската прокуратура, Евроюст, Европол, прокуратурата и Министерството на сигурността и правосъдието на Кралство Нидерландия, Национална прокуратура за борба с мафията и тероризма към Министерство на правосъдието на Италия, Главна прокуратура и Централен отдел за разследване към прокуратурата на Португалия, Генерален съвет на съдебната власт в Испания, и др.

Участниците дискутираха конкретни казуси от практиката на различни държави, свързани с трафик на хора с частни самолети, криптовалутата като средство за престъпления, добри практики  при снемане на показания от жертви  на трафик на хора, делото „Орфей и сирените“ в Италия /разследване на мафията/, контрабандата на кокаин в пристанището на Ротердам; трафик на наркотици от Латинска Америка за Португалия с представяне на операция по разкриване на случая и др. Работните групи споделиха опита на прокуратурата в борбата с трафика на хора и стоки в различните държави.