Съдебни служители от съда и прокуратурата в гр. Пловдив изнесоха открит урок пред ученици от паралелките по съдебна администрация в Националната търговска гимназия в града

14 Март 2024 г.

Днес, 14 март 2024 г., съдебни служители от Апелативна и Окръжна прокуратура – Пловдив и от Окръжен съд – Пловдив изнесоха открит урок пред ученици от 10 до 12 клас от паралелка „Съдебна администрация“ в Националната търговска гимназия в гр. Пловдив. Гости на проявата, която се проведе в тържествената зала на училището, бяха Александър Николов, председател на Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт, доц.д-р Веселина Жекова и доц. д.р Ангел Димитров от Факултета по икономика и социални науки в ПУ „Паисий Хилендарски“, Марияна Филипова, зам.-директор на учебното заведение, инж. Лалка Обрейкова, правнучка и продължител на делото на Стефан Обрейков, основател на Търговската гимназия през 1910 г. и неин дарител, както и преподаватели.  

Съдебните служители Румяна Христова, завеждащ отдел „Архив“ в Апелативна прокуратура – Пловдив, Божана Ангелова, административен секретар в Окръжен съд – Пловдив и Атанаска Иванова, административен секретар в Окръжна прокуратура – Пловдив, представиха пред учениците темата „Професия съдебен служител“. Те разказаха за начина на организация на работата  в администрацията на съдилищата и прокуратурите, оформянето на документацията, запознаха бъдещите си колеги с етичния кодекс, функционирането на деловодните системи, и др. Учениците задаваха въпроси за практическата работа.

Александър Николов, поздрави гимназистите за избора им на професията и разговаря с тях за мотивацията.  „За да бъдеш съдебен служител трябва много да знаеш, да имаш специални умения, да познаваш законите, да бъдеш етичен и вежлив към хората. Когато един гражданин влезе в прокуратурата или съда, за да подаде документи или пък жалба, то първата му среща е със служителя. Така се създава и първото впечатление от нашата работа“, обърна се към учениците Александър Николов. Инж. Лалка Обрейкова пожела професионални успехи на гимназистите. Заместник-директорът Марияна Филипова благодари за открития урок, както и за споделените практически умения.  

Срещата се проведе в рамките на Образователната програма „Съдебната власт–информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която се осъществява съвместно между Апелативна и Окръжна прокуратура – Пловдив и Окръжен съд – Пловдив. Тази година магистратите  и съдебните служители ще изнесат лекции в четири училища в гр. Пловдив.