В резултат на разпоредените със заповед на Окръжния прокурор на гр. Пловдив мащабни проверки на територията на Пловдивска област, са се увеличили двойно образуваните бързи производства за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества

3 Февруари 2020 г.

Както ви информирахме по-рано, във връзка със зачестилите случаи на пътнотранспортни произшествия, резултат от шофиране в нетрезво състояние или след употреба на наркотични вещества, със заповед на Окръжния прокурор на гр. Пловдив, по надзора за законност, бе разпоредено извършване на мащабни проверки на територията на Пловдивска област за шофиращи след употреба на алкохол и/или наркотични вещества водачи на моторни превозни средства, както и за последващо поведение на такива водачи, опитващи да избегнат отговорност, чрез предлагане на подкупи.

Както ви информирахме по-рано, във връзка със зачестилите случаи на пътнотранспортни произшествия, резултат от шофиране в нетрезво състояние или след употреба на наркотични вещества, със заповед на Окръжния прокурор на гр. Пловдив, по надзора за законност, бе разпоредено извършване на мащабни проверки на територията на Пловдивска област за шофиращи след употреба на алкохол и/или наркотични вещества водачи на моторни превозни средства, както и за последващо поведение на такива водачи, опитващи да избегнат отговорност, чрез предлагане на подкупи.

Понастоящем действията, предприети в изпълнение на заповедта на Окръжния прокурор, при изключително добра организация, създадена със заповеди на Директора ОД на МВР – Пловдив, приключиха, като резултатите от тях са следните:

-                      Само за м. януари 2020 г., за територията на Пловдивска област, са образувани 220 бързи производства /при 144 такива за същия период на 2019 г. и 178 – за същия период на 2018 г./.

-                      Двойно се е увеличил, в сравнение с предходните две години, броят на образуваните бързи производства за шофиране след употреба на алкохол и /или наркотични вещества. От общия брой образувани 220 бързи производства с такъв предмет са били 127 производства  /при 66 за 2019 г. и 61 за 2018 г./.

-                      Четири от бързите производства са били образувани за предлагане на подкуп на полицейски служители от водачи, нарушили закона за движение по пътищата, като две от тях вече са приключили с осъдителни присъди.

В резултат на така взетите мерки, през м. януари 2020 г., на територията на Област Пловдив, няма регистрирани пътнотранспортни произшествия с причиняване на средни телесни повреди или смърт от водачи, употребили алкохол или наркотични вещества.