13 Юли 2020 г.

Декларация на прокурорите, следователите и съдебните служители от Окръжна прокуратура - Пловдив

Сподели

Декларация на прокурорите, следователите и съдебните служители от Окръжна прокуратура - Пловдив

По повод действията и изказванията на различни субекти, адресирани към Прокуратурата на Република България, довели до нагнетяване на напрежение в публичното пространство, прокурорите, следователите и служителите от Окръжна прокуратура гр. Пловдив заявяваме позицията си на отрицание  на опитите да бъде замесена институцията, в която работим, в политически отношения, противопоставяния и скандали.

Дейността ни е подчинена единствено и само на закона. Тази дейност, правоприлагаща по естеството си, е насочена към стриктно упражняване на правомощията ни в областта на наказателното правораздаване и надзор за законност. Подчинението ни единствено на закона, както и принадлежността ни към независимата съдебна власт, изключват възможността да бъдем замесени, каквито опити се правят от отделни политически субекти, в действия, излизащи извън обхвата на конституционно определената ни компетентност.

Наред с това, категорично се противопоставяме на опитите за накърняване на независимостта на прокуратурата.