Регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ на съдебните служители от РП Благоевград

Име Длъжност Декларация
Иванка Галинова съдебен администратор

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Светлана Паскалчева административен секретар

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стефка Хаджиева завеждащ служба "РДА"

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 (2)

Людмила Кичеец главен счетоводител

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Цветомира Парапанова старши специалист-счетоводител

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Николина Лазарова съдебен деловодител

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Надежда Стоилова съдебен деловодител

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Елма Николова съдебен деловодител

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Пенка Николова съдебен деловодител

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Любомира Иванова съдебен деловодител

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Александра Костова съдебен деловодител

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Ива Иванова съдебен деловодител

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 (2)

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 (2)

Елена Чакърова съдебен деловодител

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 (2)

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 (2)

Александра Бачева съдебен секретар

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мая Георгиева съдебен секретар

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Василка Чорбаджийска съдебен секретар

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Николай Иванов шофьор - призовкар

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Маргарита Бачева куриер

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Тодорка Узунова чистач

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Катерина Груйчева чистач

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Силвия Георгиева съдебен деловодител

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2