ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2018 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА