Кариери

Сподели

15 Януари 2021 г.
КОНКУРС за заемане на 1 щатна бройка за длъжност „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 щатна бройка за длъжност „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“,

при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда

6 Януари 2021 г.
КОНКУРС за заемане на 1 щатна бройка за длъжност „СЪДЕБЕН СТАТИСТИК“

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 щатна бройка за длъжност „СЪДЕБЕН СТАТИСТИК“,

при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда

6 Януари 2021 г.
КОНКУРС за заемане на 1 щатна бройка за длъжност „ЕКСПЕРТ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – РУСЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС за заемане на 1 щатна бройка за длъжност

„ЕКСПЕРТ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“,

при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда