Кариери

Сподели

10 Май 2022 г.
КОНКУРС за заемане на 2 щатни бройки за длъжност „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“

КОНКУРС за заемане на 2 щатни бройки за длъжност „СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ“,

при условията на чл. 67, ал.1, т.1 от Кодекса на труда