ПРИЕМ НА СТАЖАНТ-ЮРИСТИ

 

На основание чл.19 ал.1 от Наредба №1 от 01.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, издадена от министъра на правосъдието, в сила от 01.01.2020г., Окръжна прокуратура - Русе уведомява за възможността да приема желаещи стажант-юристи за провеждане на професионален стаж във времевия период от 15.12.2020 г. до 31.12.2021 г. и място Окръжна прокуратура - Русе – гр.Русе, ул. „Александровска“ № 57, етаж 3 и Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура - Русе  - гр. Русе,  ул. „Муткурова“ № 51-а.

Заявления се подават в администрацията на Окръжна прокуратура - Русе – гр.Русе, ул. „Александровска“ № 57, етаж 3, ст.4