ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ОКРЪЖНИЯ  ПРОКУРОР, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОП-РУСЕ

Адрес: гр. Русе, ул.“Александровска“ №57, тел. 082/ 881-304, е-mail [email protected]

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2024 г.

януари

26.01.2024 г.

гр.Русе, ул.“Александровска“№57,

ет.3, каб.13

14.00 ч. – 16.00 ч.

2024 г.

февруари

23.02.2024г.

гр.Русе, ул.“Александровска“№57,

ет.3, каб.13

14.00 ч. – 16.00 ч.

2024 г.

март

29.03.2024г.

гр.Русе, ул.“Александровска“№57,

ет.3, каб.13

14.00 ч. – 16.00 ч.

2024 г.

април

26.04.2024г.

гр.Русе, ул.“Александровска“№57,

ет.3, каб.13

14.00 ч. – 16.00 ч.

2024 г.

май

31.05.2024г.

гр.Русе, ул.“Александровска“№57,

ет.3, каб.13

14.00 ч. – 16.00 ч.

2024 г.

юни

28.06.2024 г.

гр.Русе, ул.“Александровска“№57,

ет.3, каб.13

14.00 ч. – 16.00 ч.

Телефонни номера и електронни адреси на прокуратури

Апелативна прокуратура - Велико Търново

тел.: 062/62-00-85 , електронен адрес: [email protected]

Окръжна прокуратура - Русе

тел.: 082/881-304 , електронен адрес: [email protected]

Районна прокуратура - Русе

тел.: 082/881-382 ,електронен адрес: [email protected]