24 Февруари 2022 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2021 ГОДИНА

Сподели

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - РУСЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - РУСЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА