30 Януари 2014 г.

Прессъобщение 30.01.2014 г.

Сподели

Подобрената организация на работа във Военните прокуратури през последната година и усилията на магистратите с пагони и военните разследващи полицаи започнаха да дават своите резултати.

Подобрената организация на работа във Военните прокуратури през последната година и усилията на магистратите с пагони и военните разследващи полицаи започнаха да дават своите резултати.

Днес Софийският военен съд произнесе тежка осъдителна присъда срещу ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ - бивш Главен секретар на Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация” при Министерството на отбраната по т.нар. „Дело за военното НДК”.

Иван Иванов беше изправен пред съда през 2013 г. по обвинителен акт на Военноокръжна прокуратура-София с две обвинения:

1. За умишлена безстопанственост в особено големи размери, представляваща особено тежък случай по чл. 219, ал. 4, вр. ал. 3, вр. ал. 1 от НК, защото като упълномощено длъжностно лице сключил от името на МОдоговор за проектиране на стойност над 400 000,00 лв. с търговско дружество от София, а при изпълнението на договора не упражнил правото си на контрол и приел без забележки изготвения проект със съществени недостатъци.

От приемането на този некачествен проект са последвали щети за Министерството на отбраната в особено големи размери на стойност повече от 40 000,00 лева.

2. За сключване на неизгодна сделка, представляваща особено тежък случай по чл. 220, ал. 2, вр. ал.1 от НК, защотокато упълномощено длъжностно лице в нарушение на Закона за обществените поръчки съзнателно сключил неизгоден договор за строителство с търговско дружество от София и от това е произлязла значителна вреда за Министерството на отбраната в размер повече от 10 500 000,00 лева.

След обвинителната реч на прокурора и пледоариите на защитата, състав на военния съд наложи на Иван Иванов ефективно наказание 8 години лишаване от свобода и го лиши от правото да заема ръководна или отчетническа длъжност за срок от 10 години.

Съдът уважи гражданския иск на Министерството на отбраната за повече от 11 500 000,00 лева и осъди подсъдимия за направените разноски по наказателното производство на стойност над 14 500,00 лева. Присъдата не е влязла в сила.

Говорител на ВОП-София: полк. Алексов