Военноокръжна прокуратура – София осъществява наказателно преследване в случаите предвидени от Закона срещу лицата посочени в чл. 396, ал.1 и ал.2 от НПК:

  • военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
  • генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав от други министерства и ведомства;
  • резервистите при участие в учебно-мобилизационни мероприятия или при изпълнение на активна служба в постоянния резерв,
  • гражданските лица на служба в Министерство на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на Министъра на отбраната, в Националната служба за охрана, в Националната разузнавателна служба при или по повод изпълнение на службата им, както и
  • по делата за престъпления/извършени от горните лица/, в осъществяването на които са участвали и граждански лица.