Документи

Дължими такси за предоставяне достъп до обществена информация.pdf / 124.2 KB

Заявление за издаване на удостоверение за образувани нак.производства и повдигнати обвинения.pdf / 147.7 KB

Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация.pdf / 169.0 KB

Правила за организация на работа на прокурорските помощници във ВОП-София_eezZupS.pdf / 130.0 KB


Банкови сметки

Транзитна сметка, по която се внасят държавни такси
Военноокръжна прокуратура София
Банка - УниКредит Булбанк
IBAN - BG97UNCR96603120373116, BIC - UNCRBGSF

Набирателна сметка, по която се внасят паричните гаранции.
Военноокръжна прокуратура София
Банка - УниКредит Булбанк
IBAN - BG72UNCR96603320373113, BIC - UNCRBGSF

 

Сигнали до прокуратурата могат да бъдат подавани на място в деловодството на Военно-окръжна прокуратура или в електронен вид.
В съобщението си трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.