Г  Р  А  Ф  И  К

ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ  АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ –

ВОЕННО-ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР

НА ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – СОФИЯ

по реда на чл.19 от Правилата за прием на граждани в ПРБ

Адрес: гр. София, ул.“Позитано“ № 24а, тел.: 02/9216061, e-mail: svop@prb.bg

 

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2023

януари

17.01.2023г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.3, ст.5

от 13.00 часа до 16.00 часа

2023

февруари

14.02.2023г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.3, ст.5

от 13.00 часа до 16.00 часа

2023

март

14.03.2023г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.3, ст.5

от 13.00 часа до 16.00 часа

2023

април

11.04.2023г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.3, ст.5

от 13.00 часа до 16.00 часа

2023

май

16.05.2023г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.3, ст.5

от 13.00 часа до 16.00 часа

2023

юни

13.06.2020г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.3, ст.5

от 13.00 часа до 16.00 часа

2023

юли

18.07.2023г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.3, ст.5

от 14.00 часа до 16.00 часа

2023

август

15.08.2023г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.3, ст.5

от 14.00 часа до 16.00 часа

2023

септември

19.09.2023г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.3, ст.5

от 14.00 часа до 16.00 часа

2023

октомври

17.10.2023г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.3, ст.5

от 14.00 часа до 16.00 часа

2023

ноември

21.11.2023г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.3, ст.5

от 14.00 часа до 16.00 часа

2023

декември

19.12.2023г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.3, ст.5

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

Година

Месец

Дата

Място на приема

Приемно време

2022

ноември

15.11.2022г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.3, ст.5

от 14.00 часа до 16.00 часа

2022

декември

13.12.2022г.

гр.София, ул.“Позитано“ № 24а, ет.3, ст.5

от 14.00 часа до 16.00 часа

 

ПРОКУРОРИТЕ НЕ ДАВАТ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.213 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ!