14 Март 2014 г.

Прессъобщение Приключи делото за взрива в поделението в Челопечене

Сподели

На 13 март 2014г. Военноокръжна прокуратура - София внесе в Софийския военен съд обвинителен акт срещу бившите офицери от Българската армия - о.р. майор Мирослав Тошев Митов - командир на поделение 18 250 - Челопечене , о.р. полковник Димитър Недев Петров - Началник на щаба на бригада „Логистика” и о.р. генерал-лейтенант Румен Николов Цоков - заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите.

На 13 март 2014г. Военноокръжна прокуратура - София внесе в Софийския военен съд обвинителен акт срещу бившите офицери от Българската армия - о.р. майор Мирослав Тошев Митов - командир на поделение 18 250 - Челопечене , о.р. полковник Димитър Недев Петров - Началник на щаба на бригада „Логистика” и о.р. генерал-лейтенант Румен Николов Цоков - заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите.

В хода на разследването следователите и наблюдаващите прокурори от Военноокръжна прокуратура-София са събрали доказателства за извършени от обвиняемите длъжностни престъпления по чл. 387, ал.2, вр. ал.1 от НК. Отговорните длъжностни лица не са изпълнили задълженията си по служба, регламентирани в ръководните документи, във връзка с организацията и контрола по съхранението и унищожаването на бойни припаси в поделение 18 250 - Челопечене. Допуснали са значителни количества взривни вещества и боеприпаси да не бъдат унищожени и да бъдат неправилно съхранявани на територията на поделението. В резултат на неправомерните им действия на 03.07.2008 г. около 6.30 часа сутринта са последвали поредица от взривове със значителна мощност. Взривовете и разпространението на ударно - въздушните вълни са разрушили поделението и са причинили повреди и разрушения на над 2 200 обекти /къщи, училища, стопански сгради и др./ на територията на гр. София и Столична голяма община. Нанесените щети са на обща стойност около 7 500 000,00 /седем милиона и петстотин хиляди / лева.

По време на разследването са установени и разпитани над 140 свидетели, назначени са 12 експертизи, сред които балистична, физико - химични, технически, оценителни, счетоводни и комплексна пожаро - взриво - техническа, на обща стойност около над 13 000 лева и са събрани над 55 тома писмени доказателства. Със съдействието на Министерство на отбраната и с участието на чуждестранни военни специалисти е извършено дълбочинно прочистване на поразените райони.

След приключване на разследването, наблюдаващия прокурор е изготвил обвинителен акт, в който в рамките на 240 страници е описал фактическата обстановка на деянията, извършени от тримата обвиняеми, и е квалифицирал деянията им.

За извършените престъпления законодателят е предвидил наказания „лишаване от свобода” от 1 до 8 години.

Говорител на Военноокръжна прокуратура – гр. София
Полковник Елин Алексов