Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Военно-апелативна прокуратура

Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна след регистрация на E-mail: [email protected]. За да получите достъп до документацията за участие, моля изпратете пълни данни на фирмата.
За контакти, допълнителна информация и въпроси се обръщайте към Димитрина Спасова  на тел. 02 8005 701 или E-mail: [email protected]

Решение

Обявление

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Тръжна документация