Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Военно-апелативна прокуратура