Поддръжка на софтуера за работната заплата- софтуерна система ПОЛИКОНТ за нуждите на Военно-апелативна прокуратура