Главният прокурор Иван Гешев връчи акт за встъпване в длъжност на административния ръководител на Военно-апелативна прокуратура

Научи повече

Шефът на Военно-апелативна прокуратура Веселин Стоев: От армията се краде много

Научи повече

Новини