15 Октомври 2019 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

Сподели

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждането на 27 Октомври 2019 година на местни избори, сигнали за извършени престъпления против политическите права на гражданите могат да се подават в Районна прокуратура гр. Казанлък с адрес: гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий” № 16:

- всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч.

- на 26.10.2019г. от 08,30ч. до 18.00ч.

- на 27.10.2019г. от 07,00ч. до един час след обявяването от ЦИК на край на изборния ден

 

Сигнали и жалби се подават в деловодството на прокуратурата на етаж 3 стая № 36, както и на

 

- Телефони за контакти:

0431/ 6-27-37

0431/ 6-54-27

 

- Електронен адрес

[email protected]

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждането на 27 Октомври 2019 година на местни избори, сигнали за извършени престъпления против политическите права на гражданите могат да се подават в Районна прокуратура гр. Казанлък с адрес: гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий” № 16:

- всеки работен ден от 08.30ч. до 17.00ч.

- на 26.10.2019г. от 08,30ч. до 18.00ч.

- на 27.10.2019г. от 07,00ч. до един час след обявяването от ЦИК на край на изборния ден

 

Сигнали и жалби се подават в деловодството на прокуратурата на етаж 3 стая № 36, както и на

 

- Телефони за контакти:

0431/ 6-27-37

0431/ 6-54-27

 

- Електронен адрес

[email protected]