23 Май 2018 г.

Районна прокуратура-Казанлък постигна осъдително решение спрямо лице нанесло телесна повреда на горски служител

Сподели

По акт на Районна прокуратура-Казанлък, на А.А. бе наложено административно наказание „глоба“ за престъпното деяние по чл.131 ал.1 т.1 вр.с чл.130 ал.1 от Наказателния кодекс. На 28 септември 2016 г. в с.П., общ.Гурково, е причинил лека телесна повреда на длъжностно лице – горски стражар, осъществяващ контролна дейност, при изпълнение на службата му – проверка на превозните средства, които превозват дървен материал и други горски продукти и документи към тях, изразяваща се в лека телесна повреда.Извършителя на престъпното деяние е неосъждан, поради което с решението си съда го призна за виновен и му наложи административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. Решението на съда е влязло в законна сила и не подлежи на обжалване и протестиране.

По акт на Районна прокуратура-Казанлък, на А.А. бе наложено административно наказание „глоба“ за престъпното деяние по чл.131 ал.1 т.1 вр.с чл.130 ал.1 от Наказателния кодекс. На 28 септември 2016 г. в с.П., общ.Гурково, е причинил лека телесна повреда на длъжностно лице – горски стражар, осъществяващ контролна дейност, при изпълнение на службата му – проверка на превозните средства, които превозват дървен материал и други горски продукти и документи към тях, изразяваща се в лека телесна повреда.Извършителя на престъпното деяние е неосъждан, поради което с решението си съда го призна за виновен и му наложи административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лв. Решението на съда е влязло в законна сила и не подлежи на обжалване и протестиране.