11 Май 2018 г.

Районна прокуратура-Казанлък ръководи разследването по 11 досъдебни производства за документни престъпления срещу лица, ползвали се с неистински или преправен документ или документ с невярно съдържание

Сподели

За периода от януари 2018 г. до 9 май 2018 г. Районна прокуратура-Казанлък ръководи разследването по единадесет досъдебни производства срещу лица, които съзнателно са ползвали неистински или преправен документ: престъпление по чл.316, във връзка с чл.308 ал.2 от Наказателния кодекс.

От тях 6 броя досъдебни производства срещу лица ползвали фалшиви дипломи за завършено образование, 4 броя досъдебни производства срещу лица с фалшиви свидетелства за управление на превозни средства и едно досъдебно производство срещу лице представило фалшиво удостоверение от учебно заведение.

Общо осъдени,  с влязла в сила присъда, за периода са 14 лица. От тях:  5 лица - шофьори на такси, използвали неистински документ от НАП пред Община Казанлък; 5 лица с фалшиво свидетелство за управление на МПС; 2 лица с фалшива диплома за завършено образование; едно лице с преправен нотариален акт, едно лице с неистински официален документ от учебно заведение.

Наложените наказания от страна на Районен съд-Казанлък са „лишаване от свобода“ условно, „пробация“ и „глоба“.

За периода от януари 2018 г. до 9 май 2018 г. Районна прокуратура-Казанлък ръководи разследването по единадесет досъдебни производства срещу лица, които съзнателно са ползвали неистински или преправен документ: престъпление по чл.316, във връзка с чл.308 ал.2 от Наказателния кодекс.

От тях 6 броя досъдебни производства срещу лица ползвали фалшиви дипломи за завършено образование, 4 броя досъдебни производства срещу лица с фалшиви свидетелства за управление на превозни средства и едно досъдебно производство срещу лице представило фалшиво удостоверение от учебно заведение.

Общо осъдени,  с влязла в сила присъда, за периода са 14 лица. От тях:  5 лица - шофьори на такси, използвали неистински документ от НАП пред Община Казанлък; 5 лица с фалшиво свидетелство за управление на МПС; 2 лица с фалшива диплома за завършено образование; едно лице с преправен нотариален акт, едно лице с неистински официален документ от учебно заведение.

Наложените наказания от страна на Районен съд-Казанлък са „лишаване от свобода“ условно, „пробация“ и „глоба“.