20 Април 2018 г.

Районна прокуратура-Казанлък изготви предложения до кметовете на две общини, относно констатирани пропуски при спазване на Закона за ветеринарномедицинската дейност

Сподели

Извършена е проверка по „Надзора за законност“ в пет общини, намиращи се на територията, обслужвана от Районна прокуратура-Казанлък. В две общини бе констатирано, че не са предприети мерки по спазване изискванията на закона. Разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/, относно задължението на стопаните на домашни любимци за регистрация, ваксинации, обезпаразитяване, извеждането на кучета с повод и намордник са императивни (задължителни).

След изтичане на срока за доброволно изпълнение на това задължение , общинските администрации следва да предприемат действия по ангажиране на административно-наказателна отговорност на собствениците на домашни любимци.

На основание чл.145 ал.1 т.6 от Закона за съдебната власт, Районна прокуратура-Казанлък при констатирано закононарушение е изготвила предложения до Кметовете на две общини за завишаване контрола по спазване изискванията на ЗВД , тъй като това е тяхно правомощие.

Указано е да се предприемат мерки за търсене на административно-наказателна отговорност от собствениците на домашни любимци, както и от ветеринарните лекари, за които бъде установено, че не спазват разпоредбите на закона.

Извършена е проверка по „Надзора за законност“ в пет общини, намиращи се на територията, обслужвана от Районна прокуратура-Казанлък. В две общини бе констатирано, че не са предприети мерки по спазване изискванията на закона. Разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/, относно задължението на стопаните на домашни любимци за регистрация, ваксинации, обезпаразитяване, извеждането на кучета с повод и намордник са императивни (задължителни).

След изтичане на срока за доброволно изпълнение на това задължение , общинските администрации следва да предприемат действия по ангажиране на административно-наказателна отговорност на собствениците на домашни любимци.

На основание чл.145 ал.1 т.6 от Закона за съдебната власт, Районна прокуратура-Казанлък при констатирано закононарушение е изготвила предложения до Кметовете на две общини за завишаване контрола по спазване изискванията на ЗВД , тъй като това е тяхно правомощие.

Указано е да се предприемат мерки за търсене на административно-наказателна отговорност от собствениците на домашни любимци, както и от ветеринарните лекари, за които бъде установено, че не спазват разпоредбите на закона.